Innkalling til årsmøte 28. april kl 19:00 på Haraldvangen

Postet av Fremad-Hurdal den 28. Mar 2016

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen og saksliste.

3. Velge dirigent og sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innmeldte forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

-styret foreslår: kr 400,- for familiemedlemskap

gjelder foresatt/foreldre med barn t.o.m. 19 år

kr 250,- for enkeltmedlemskap

8. Vedta ny lovnorm for idrettslaget.

9. Samarbeidsformer med USK-Alpin

10. Foreta følgende valg:

a) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

b) Leder og nestleder

c) 1 revisor

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

e) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Styret

Enkel bevertning

Velkommen


Innkalling til årsmøte
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline